Ga naar Snelstart Web > Koppelingen. Kies Storecove en maak een sleutel aan.

Ga vervolgens in Storecove naar: Ontvangen > Boekhoudigen en selecteer Snelstart. Vul de sleutel in en klik op: Maak Actief.
De koppeling is nu gemaakt. Facturen die vanaf nu binnenkomen zullen direct doorgestuurd worden naar Snelstart.

Heeft u het antwoord gevonden?